{"1":{"Imsaak":"04:47","Fajr":"04:55","Sunrise":"05:57","Dhuhr":"12:00","Asr":"15:13","Sunset":"18:03","Maghrib":"18:16","Isha":"19:00"},"2":{"Imsaak":"04:47","Fajr":"04:55","Sunrise":"05:56","Dhuhr":"12:00","Asr":"15:12","Sunset":"18:03","Maghrib":"18:16","Isha":"19:00"},"3":{"Imsaak":"04:47","Fajr":"04:55","Sunrise":"05:56","Dhuhr":"11:59","Asr":"15:11","Sunset":"18:03","Maghrib":"18:15","Isha":"19:00"},"4":{"Imsaak":"04:46","Fajr":"04:55","Sunrise":"05:56","Dhuhr":"11:59","Asr":"15:11","Sunset":"18:02","Maghrib":"18:15","Isha":"18:59"},"5":{"Imsaak":"04:46","Fajr":"04:54","Sunrise":"05:55","Dhuhr":"11:59","Asr":"15:10","Sunset":"18:02","Maghrib":"18:15","Isha":"18:59"},"6":{"Imsaak":"04:46","Fajr":"04:54","Sunrise":"05:55","Dhuhr":"11:58","Asr":"15:09","Sunset":"18:02","Maghrib":"18:14","Isha":"18:59"},"7":{"Imsaak":"04:46","Fajr":"04:54","Sunrise":"05:55","Dhuhr":"11:58","Asr":"15:08","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:14","Isha":"18:58"},"8":{"Imsaak":"04:45","Fajr":"04:53","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:58","Asr":"15:07","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:14","Isha":"18:58"},"9":{"Imsaak":"04:45","Fajr":"04:53","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:06","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:13","Isha":"18:57"},"10":{"Imsaak":"04:45","Fajr":"04:53","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:05","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"18:57"},"11":{"Imsaak":"04:44","Fajr":"04:52","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:04","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"18:57"},"12":{"Imsaak":"04:44","Fajr":"04:52","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:03","Sunset":"17:59","Maghrib":"18:12","Isha":"18:56"},"13":{"Imsaak":"04:44","Fajr":"04:52","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:02","Sunset":"17:59","Maghrib":"18:12","Isha":"18:56"},"14":{"Imsaak":"04:43","Fajr":"04:51","Sunrise":"05:52","Dhuhr":"11:55","Asr":"15:01","Sunset":"17:59","Maghrib":"18:11","Isha":"18:55"},"15":{"Imsaak":"04:43","Fajr":"04:51","Sunrise":"05:52","Dhuhr":"11:55","Asr":"15:00","Sunset":"17:58","Maghrib":"18:11","Isha":"18:55"},"16":{"Imsaak":"04:43","Fajr":"04:51","Sunrise":"05:52","Dhuhr":"11:55","Asr":"14:59","Sunset":"17:58","Maghrib":"18:11","Isha":"18:55"},"17":{"Imsaak":"04:42","Fajr":"04:50","Sunrise":"05:51","Dhuhr":"11:54","Asr":"14:58","Sunset":"17:58","Maghrib":"18:10","Isha":"18:54"},"18":{"Imsaak":"04:42","Fajr":"04:50","Sunrise":"05:51","Dhuhr":"11:54","Asr":"14:57","Sunset":"17:57","Maghrib":"18:10","Isha":"18:54"},"19":{"Imsaak":"04:42","Fajr":"04:50","Sunrise":"05:50","Dhuhr":"11:54","Asr":"14:56","Sunset":"17:57","Maghrib":"18:10","Isha":"18:54"},"20":{"Imsaak":"04:41","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:50","Dhuhr":"11:53","Asr":"14:55","Sunset":"17:57","Maghrib":"18:09","Isha":"18:53"},"21":{"Imsaak":"04:41","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:50","Dhuhr":"11:53","Asr":"14:54","Sunset":"17:56","Maghrib":"18:09","Isha":"18:53"},"22":{"Imsaak":"04:41","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:49","Dhuhr":"11:53","Asr":"14:53","Sunset":"17:56","Maghrib":"18:09","Isha":"18:53"},"23":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:49","Dhuhr":"11:52","Asr":"14:53","Sunset":"17:56","Maghrib":"18:08","Isha":"18:52"},"24":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:49","Dhuhr":"11:52","Asr":"14:53","Sunset":"17:55","Maghrib":"18:08","Isha":"18:52"},"25":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:48","Dhuhr":"11:52","Asr":"14:54","Sunset":"17:55","Maghrib":"18:08","Isha":"18:52"},"26":{"Imsaak":"04:39","Fajr":"04:47","Sunrise":"05:48","Dhuhr":"11:51","Asr":"14:54","Sunset":"17:54","Maghrib":"18:07","Isha":"18:51"},"27":{"Imsaak":"04:39","Fajr":"04:47","Sunrise":"05:48","Dhuhr":"11:51","Asr":"14:54","Sunset":"17:54","Maghrib":"18:07","Isha":"18:51"},"28":{"Imsaak":"04:39","Fajr":"04:47","Sunrise":"05:47","Dhuhr":"11:51","Asr":"14:55","Sunset":"17:54","Maghrib":"18:07","Isha":"18:51"},"29":{"Imsaak":"04:38","Fajr":"04:46","Sunrise":"05:47","Dhuhr":"11:50","Asr":"14:55","Sunset":"17:53","Maghrib":"18:06","Isha":"18:50"},"30":{"Imsaak":"04:38","Fajr":"04:46","Sunrise":"05:47","Dhuhr":"11:50","Asr":"14:55","Sunset":"17:53","Maghrib":"18:06","Isha":"18:50"}}